Polityka prywatności

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Ostatnia modyfikacja: maj 25, 2018

Witamy na naszej stronie internetowej lukaszmarczewski.pl.

Doskonale rozumiemy, że prywatność w Internecie jest bardzo ważna dla użytkowników naszej strony, zwłaszcza w przypadku prowadzenia firmy.

Ta strona reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników lukaszmarczewski.pl (dalej: „Użytkownicy”), którzy odwiedzili naszą stronę bez dokonania zakupu oraz Użytkowników, którzy po wejściu na stronę dokonali zakupu lukaszmarczewski.pl (dalej: „Klienci”) i będą korzystać z różnych usług oferowanych przez lukaszmarczewski.pl (dalej łącznie: „Usługi”).

Dane osobowe.

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio np. do której odnoszą się takie informacje, jak: nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, numer PESEL i dane karty kredytowej.

Jakie dane osobowe są zbierane na lukaszmarczewski.pll?

Zbieramy podstawowe informacje(anonimowe) od wszystkich Użytkowników odwiedzających stronę lukaszmarczewski.pl a dodatkowo od Klientów następujące dane: imię, nazwisko i adres e-mail. Jeśli Klient życzy sobie wystawić fakturę na firmę, dodatkowo zbieramy takie informacje, jak: nazwa, adresi NIP firmy.

Jakie inne organizacje zbierają dane osobowe?

Dane od naszych klientów i użytkowników mogą zbierać:

  • Dostawcy usług płatności internetowych (tpay.com lub paypal.com),
  • dostawca chatbota – Manychat.com,
  • dostawca kreatora pop-up – Sumo.com.

Nie kontrolujemy, w jaki sposób ww. firmy wykorzystują takie informacje.

Jak lukaszmarczewski.pl używa danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
• W celu dostosowania lukaszmarczewski.pl do potrzeb Użytkowników, aby przygotowywać odpowiednie oferty usług i spełnić żądania kupna i sprzedaży na lukaszmarczewski.pl.
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Udostępnianie informacji o użytkownikach.

Lukaszmarczewski.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim. lukaszmarczewski.pl może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne dotyczące strony, Użytkowników i Klientów, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane Osobowe są przechowywane w bazie danych, która zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich. Dodatkowo lukaszmarczewski.pl dokłada wszelkich starań, aby procesy zbierania danych były bezpieczne i nie dawały możliwości przechwycenia czy wykorzystania zbieranych danych przez osoby trzecie.

Jakie opcje są dostępne dla Użytkowników i Klientów w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i dystrybucji informacji?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Użytkownicy i Klienci mogą też w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania od lukaszmarczewski.pl informacji e-mailowych. W dowolnym e-mailu wystarczy kliknąć w link „wypisz się”.

Cookies.

lukaszmarczewski.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Cię i dostosowania strony lukaszmarczewski.pl do Twoich potrzeb.
lukaszmarczewski.pl wykorzystuje cookies do:
1) zapamiętania zalogowania,
2) zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania lukaszmarczewski.pl,
3) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania lukaszmarczewski.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących od nas nie możemy zagwarantować jego działania urządzenia.

Czy inni partnerzy lub usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe Użytkowników i (lub) Klientów?

Nie, jednak w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić te dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Lukaszmarczewski.pl przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie 5 lat od dnia zawarcia umowy lub będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera, lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym lukaszmarczewski.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką prywatności i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe Klientów i Użytkowników są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy muszą podać hasło w celu uzyskania Nie przechowujemy poufnych informacji, takich jak numery kart kredytowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firm: Google Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation w parciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez lukaszmarczewski.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie stosujemy, aby przedstawiać Ci takie komunikaty i treści, które będą dla Ciebie interesujące

Aktualizowanie i usuwanie danych osobowych.

Klienci oraz Użytkownicy mogą skontaktować się z nami w celu zaktualizowania danych osobowych, mogą je poprawić lub usunąć.

Zmiany polityki prywatności.

lukaszmarczewski.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lukaszmarczewski.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie lukaszmarczewski.pl powiadomi drogą elektroniczną (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.lukaszmarczewski.pl/polityka-prywatnosci

Kontakt.

Łukasz Marczewski kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego przy rejestracji e-maila.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: kontakt@lukaszmarczewski.pl. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: kontakt@lukaszmarczewski.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Frool LTD, Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, Rotherham S63 5DB (w polityce prywatności „lukaszmarczewski.pl”).

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]